vang trong
NỒNG

Ngày Thượng Hải

Tình

Thượng Hải ETO là một cuộc họp quan trọng thu hút sự chú ý của toàn cầu.Khi dự án được khởi động đầu, Bộ Lâu đài liên quân ngoại quốc sẽ trở thành tiêu chuẩn xây dựng các cơ sở khác cho những sân khấu sẽ được xây dựng tại khu vực EXO.The Common Pavilion dùng các vật liệu tái chế xanh không gây thiệt hại cho môi trường, trong khi đó các vật liệu dễ dàng lắp và tháo bỏ, và cũng được tái sử dụng.


Thành

Giá trị không khí cũng không chỉ thích môi trường, có thể tái chế, nhưng cũng có thể đạt mức độ phân phối khí và nhu cầu về diện tích rộng lớn.Kỹ thuật rải rác trên không khí của ông được sử dụng thành công trong dự án thử nghiệm và đạt được tiếng tăm từ kinh nghiệm Shanghai trước và DurkeeSox174; hệ thống phân tán khí được giới thiệu với mọi nhà ga quốc gia.


Đơn vị bán hàng Mỹ
Trung tâm bán hàng châu Á
Theo chúng ta