vang trong
NỒNG

Dureesox có những ứng dụng rộng rãi tại trần nhà, khoảng trống có hình cái thang và khu vực trần nhà hàng và nơi biểu diễn nghệ thuật.Khách mời danh tiếng là WA Dcha McDonalds ở Mỹ, nhà hàng Eiffel ở Hà Lan, và nhà hàng phim A.Vâng.

Lợi

Khoảng cách hoà bình và thoải mái, hoạt động tĩnh lặng, vẻ bề ngoài thanh nhã, nhanh chóng và dễ dàng lắp đặt.


Đơn vị bán hàng Mỹ
Trung tâm bán hàng châu Á
Theo chúng ta