vang trong
NỒNG

Chính sách cá nhân

Durkeesox, NBC;hiểu tầm quan trọng của sự riêng tư đối với khách hàng và khách mời đến trang web của chúng tôi.Durkeesox, NBC; sẽ không cho hay bán thông tin thu thập từ trang web cho bất kỳ người nào khác, ngoại trừ theo luật pháp.Bất cứ thông tin nào nhận được từ trang web này đều được dùng riêng của Dureesox.

Vâng.

Dữ liệu được thu thập bởi Dureesox, nbsp;được dùng để cung cấp cho khách hàng thông tin mà họ yêu cầu đúng lúc nhất có thể.Trong khi chúng tôi sẽ cố cung cấp thông tin bằng phương tiện đã yêu cầu (e-mail, fax, thư chính thức), có những lúc chúng tôi cần xác nhận thông tin đã yêu cầu qua điện thoại trước khi phát thông tin để đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp thông tin chính xác và hiện thời nhất có thể.

Vâng.

Thêm vào đó, chúng tôi sẽ dùng những thông tin thu thập để hỗ trợ cho việc phát triển đang tiến hành của trang web Dureesox lung tung;

Vâng.

Một cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà một số trang web đã ghi vào ổ cứng của bạn khi bạn thăm chúng.Một tập tin cookie có thể chứa thông tin như một ID người dùng mà trang web dùng để theo dõi các trang cần tìm kiếm và kiểm tra. còn những thông tin cá nhân duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin cung cấp cho bạn.Một cookie có thể đọc các dữ liệu trên đĩa cứng hay đọc các t ập tin cookie được tạo bởi các trang khác.Một vài phần của trang này dùng cookie để theo dõi các mô hình giao thông người dùng.Chúng tôi làm việc này để xác định sự hữu ích của thông tin này cho người dùng của chúng tôi và xem kết cấu hàng hải của chúng tôi có hiệu quả thế nào để giúp người dùng đạt được thông tin đó.Dureesox*nbsp;không tương thích thông tin này với dữ liệu về người dùng riêng, nó cũng không chia sẻ hay bán nó cho bất cứ người nào.

Vâng.

Nếu bạn không muốn nhận cookie trên trang web này, bạn có thể đặt trình duyệt cảnh báo trước khi chấp nhận cookie và từ chối khi trình duyệt của bạn báo động sự hiện diện của nó.Bạn cũng có thể từ chối tất cả các cookie bằng cách tắt chúng trong trình duyệt của bạn.Bạn không cần phải mở cookie để sử dụng bất kỳ khu vực nào của trang web này.

Vâng.

Durkeesox, NBC;cũng sẽ gửi thông tin nội bộ qua e-mail, cập nhật hàng loạt về thông báo mới về sản phẩm và các thông tin liên quan đến ngành công nghiệp khác cho những vị khách đã yêu cầu thông tin từ trang web.Nếu bạn không muốn nhận bản cập nhật này, hãy trả lời durkee@ durkeesox.com và bỏ Bỏ vào bảng phân.

Vâng.

Hoặc bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua email:

Vâng.

No.8 West Renmin Rd,Gedian công viên phát triển công nghiệp,Hub,China

(Tiếng Tây Ban Nha)

Hoa đề R5:

Vâng.

Vâng.

Liên kết tới địa điểm của đối phương

Vâng.

Trang web này có thể chứa liên kết tới các trang của người khác.Quyền truy cập vào bất cứ nơi Mạng nào liên quan đến trang web này nằm ở chỗ người dùng ngon và 392;cô cũng có thể tự mạo hiểm và Durkeesox, cài bom;không chịu trách nhiệm về độ chính xác hoặc đáng tin cậy của bất kỳ thông tin, dữ liệu, ý kiến, lời khuyên hay lời khuyên nào được đưa ra trên các trang web này.Dureesox lung tung;cung cấp những mối liên kết này đơn thuần là thuận tiện và việc tham gia các mối liên kết đó không có ngụ ý xác nhận.

Đơn vị bán hàng Mỹ
Trung tâm bán hàng châu Á
Theo chúng ta