vang trong
NỒNG

Dịch vụ 3X3

Thiết kế kỹ thuật, lắp ráp chuyên nghiệp và phục vụ bảo trì đáng tin sau khi bán


1.Trước khi bán và rải rác;- Kế hoạch nghề nghiệp


Free Layout DesignMost advanced airflow simulation labFree CFD Design
Free Layout Design
Once we get your project information and requirements,our engineering team will propose the tailor-made and optimum solution for your project.  

Most advanced airflow simulation lab After years

of practical accumulation,Durkee has established a professional engineering design team and most 

advanced CFD test lab.  

Free CFD Design
Durkeesox is capable of processing CFD simulation in our own lab,So that you can have relatively accurate forecast about the performance of our design.  


Name

air duct Installation

Durkee 3x3service

Kỹ thuật quản lý quá trình huấn luyện excellior, Durkee tiến hành công trình kỹ thuật 3x3 để kiểm soát to àn bộ tiến trình trong suốt quá trình xây dựng, tiến trình kích hoạt và điều chỉnh, kiểm tra và chấp nhận. Hơn nữa, Durkee có phương hướng dẫn về đúng tiến trình lắp đặt.


Dịch vụ bảo dưỡng đáng tin cậy


SCPTB1.
Đơn vị bán hàng Mỹ
Trung tâm bán hàng châu Á
Theo chúng ta